Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert, waardoor we vaker te maken krijgen met hitte (hittestress), droogte en wateroverlast. Deze veranderingen kunnen schade veroorzaken aan onze leefomgeving. Om hierop voorbereid te zijn, moeten we ook in Aa en Hunze onze omgeving aanpassen. Een Lokale Adaptatie Strategie (LAS) kan ons helpen bij het beschermen tegen de nadelige effecten van klimaatverandering.

Samen aan de slag voor een klimaatbestendig Aa en Hunze 

Als inwoner kunt u zelf ook actie ondernemen om in te spelen op het veranderende klimaat. Op de website Laat u niet verrassen vindt u tips waarmee u direct aan de slag kunt. Een makkelijke oplossing is om een paar tegels in de tuin te vervangen door groen. Dit zorgt ervoor dat het water beter de grond in kan zakken. Bovendien helpt het groen om meer insecten en vogels aan te trekken, wat ook de biodiversiteit ten goede komt. 

Gemeente Aa en Hunze wil inwoners enthousiast maken om zelf regenwater af te koppelen. Daarom kunnen inwoners gebruik maken van de subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater

Meer informatie