Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit betekent dat we manieren vinden om ons te verplaatsen die goed zijn voor nu en de toekomst. Het gaat over alle manieren van verplaatsen, inclusief de voertuigen en wegen die we daarvoor gebruiken. Bij duurzame mobiliteit houden we rekening met sociale, economische en milieu kwesties.

Bij het realiseren van de ambities gebruiken we drie belangrijke principes: verminderen, veranderen, en verschonen.

  • Verminderen: onze uitstoot wordt minder als we de reisafstand verkleinen of weghalen. Een voorbeeld hiervan is thuiswerken.
  • Veranderen: onze uitstoot wordt minder als we een duurzamer vervoersmiddel kiezen. Voorbeelden zijn carpoolen, het openbaar vervoer en deelauto’s. Of pak de fiets in plaats van de auto.
  • Verschonen: onze uitstoot wordt minder als we het vervoersmiddel en brandstof verschonen. Voorbeelden zijn voertuigen die werken op elektriciteit, waterstof of biologische brandstoffen.

Goed op weg in de gemeente Aa en Hunze  

Andere vervoersmiddelen dan de auto worden steeds belangrijker. Lopen, fietsen, deelmobiliteit en het openbaar vervoer, worden een steeds beter alternatief. Daar zetten we nu en in de toekomst op in. We stimuleren, pakken kansen en nemen een actieve rol. Aandachtspunten zijn de inrichting van de openbare ruimte en de relatief lange afstanden in onze gemeente.

Meer informatie