Circulaire economie

Het gebruik van producten en grondstoffen heeft effect op het klimaat en biodiversiteit en zorgt voor vervuiling. Tegelijkertijd dreigen voorraden van cruciale producten en grondstoffen op te raken. Afgedankte producten belanden vaak in de verbrandingsoven. Zonde, want kostbare grondstoffen gaan hierbij verloren.

In een circulaire economie bestaat afval niet meer. Producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. Een efficiënter en langer gebruik van grondstoffen vermindert de uitstoot van broeikasgassen en zorgt ook voor minder afhankelijkheid van andere landen.

Geef het door 

‘Geef het door’ is een samenwerking van de twaalf Drentse gemeenten. Samen hebben we het doel om zo weinig mogelijk restafval over te houden. En om dus zoveel mogelijk afval opnieuw te gebruiken. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk dat iedere inwoner van Drenthe meedoet aan het scheiden van afval. Op de website van Drenthe geeft door vindt u verhalen en tips van andere inwoners. Ook kunt u lezen welke nieuwe producten er van afval gemaakt worden.

Samen duurzaam (her)gebruiken  

Iedereen heeft dagelijks met afval te maken, thuis en op het werk. Heel veel afval kan opnieuw gebruikt worden om nieuwe producten van te maken. Door uw afval al thuis of op het werk te scheiden, kan de gemeente het apart ophalen. Op die manier kan het op de goede manier verwerkt worden tot grondstof voor iets nieuws. Doe ook mee en geef het door!

Gratis compostvat 

Groente-, fruit- en tuinafval kunt in de gft-bak doen, maar u kunt het ook zelf composteren, in de tuin. Hierdoor hoeft het vervoerd en verwerkt te worden, dit scheelt energie. Bovendien levert het een nuttig eindproduct op. Compost is goed bruikbaar als bodemverbeteraar voor uw tuin. Om dit te stimuleren kunt u een gratis compostvat aanvragen

Meer informatie