Biodiversiteit

Biodiversiteit en duurzame soortenbescherming zijn van groot belang voor onze groene gemeente. Als we de biodiversiteit beschermen, beschermen we ook de natuur, het groen en behouden we de kwaliteiten van het landschap. Onder andere klimaatverandering zorgt voor extra druk op het ecosysteem. Bij het beheer van onze natuur en ons groen wordt steeds vaker gezocht naar duurzame oplossingen die de biodiversiteit beschermen en vergroten.

Invasieve exoten en natuurlijke bestrijding

Vanuit de EU is de gemeente Aa en Hunze verplicht om reuzenberenklauw en eikenprocessierups te bestrijden, omdat deze soorten op de Unielijst staan. Japanse duizendknoop staat niet op deze lijst. Hoewel bestrijding voor deze soort niet verplicht is, is voor de begroting 2024 bepaald dat vanwege de buitenproportionele overlast Japanse duizendknoop beheersbaar gehouden moet worden en waar mogelijk moet worden bestreden.

Ecologisch bermbeheer 

In een klein deel van de gemeente wordt al aan ecologisch bermbeheer gedaan. Het doel is het verbeteren van het leefgebied voor streekeigen planten en dieren.

Een groene gemeente vol leven

Biodiversiteit versterken kan op heel veel verschillende manieren. Ook in uw eigen leefomgeving. Met kleine aanpassingen in de tuin of wijk helpt u al mee. En als iedereen een beetje meehelpt, wordt onze omgeving steeds mooier, gezonder, groener en gevarieerder. Ga zelf aan de slag met het planten en zaaien van inheemse bloemen- en plantensoorten of hang een nestkastje en/of insectenhotel op. 

Meer informatie