Riolering

  • Rioolaansluiting aanvragen

    Voor het maken en hebben van een aansluiting is toestemming van de gemeente nodig.

  • Rioolverstopping

    Als het riool verstopt is op uw eigen grond, moet u de verstopping zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op grond van de gemeente wordt door de gemeente verholpen.

  • Subsidie afkoppelen regenwater

    U kunt bij de gemeente Aa en Hunze subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater.