Toekomstvisie

Herijking Strategische Toekomstvisie 2025

Vele inwoners hebben meegedacht en meegepraat over de toekomst van hun dorp en omgeving. Doel was een geactualiseerde versie van de Strategische Toekomstvisie op te stellen. De gemeenteraad heeft aangegeven achter de herijkte versie van de toekomstvisie te staan en deze te accepteren als leidraad voor de komende jaren.

Samenvatting

In De Schakel heeft een samenvatting (pdf, 1 MB) gestaan van de geactualiseerde versie van de toekomstvisie. Met informatie over: waarom is een toekomstvisie belangrijk? Hoe zijn we te werk gegaan? Wat zijn de speerpunten?

Beschikbaar