Wethouder Richard Heling

Contactgegevens

e-mail: rheling@aaenhunze.nl

Tweede locoburgemeester
Vervanging door wethouder K. ten Brink

Portefeuilles

 • Grondbeleid, grondzaken en gemeentelijk vastgoed
 • Economische Zaken en werkgelegenheidsbeleid
 • Inkoop, w.o. aanbestedingsbeleid
 • Recreatie en toerisme
 • Recreatieschap Drenthe Diever
 • Onderwijs, inclusief onderwijshuisvesting en kindcentra
 • Volwasseneneducatie
 • Laaggeletterdheid
 • Water, waterbeheer en riolering
 • Afval
 • Sportbeleid, inclusief sportaccommodaties
 • Leerplicht
 • Internationale betrekkingen, w.o. EDR
 • Volksgezondheid
 • GGD

Projectportefeuille

 • N34 ontwikkelingen
 • Ontwikkeling Gasselterveld
 • Toekomst vakantieparken
 • Regiodeal voor het onderdeel werk