Wethouder Kiena ten Brink

Contactgegevens

e-mail: ktenbrink@aaenhunze.nl

Derde locoburgemeester
Vervanging door wethouder B. Luinge

Portefeuilles

 • Financiën, en verzekeringen
 • Grondbedrijf
 • Participatie, jeugd en WMO
 • Belastingen
 • Stichting Attenta
 • Arbeidsmarktbeleid en sociale werkvoorziening
 • Welzijns- en gezondheidsbeleid
 • Sociale Zaken & armoedebeleid
 • Duurzaamheid en duurzame energie
 • Global Goals en Fairtrade
 • Schuldhulpverlening
 • Cultuurbeleid
 • Inburgering, vluchtelingen
 • Leerlingenvervoer
 • Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentse Aa (WPDA)
 • Gemeenschappelijke regeling Publiek vervoer Groningen- Drenthe

Projectportefeuille

 • RegioDeal voor het onderdeel welzijn
 • Uitvoeringsagenda duurzaamheid
 • Kans voor de Veenkoloniën