Burgemeester Anno Wietze Hiemstra

Contactgegevens

tel. (0592) 26 77 79
e-mail: awhiemstra@aaenhunze.nl

Vervanging door wethouder I. Berghuis

Portefeuilles

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Algemeen bestuur
 • Communicatie
 • Samenwerking Drentsche Aa
  (Bedrijfsvoering)
 • Veiligheidsregio (Brandweer/GHOR)
 • Vergunningen openbare orde en veiligheid incl. evenementen
 • Dienstverlening
 • Personeel en Organisatie
 • Informatisering en automatisering
 • Integrale handhaving
 • Informatieveiligheid en privacy
 • Vereniging van Nederlandse gemeenten
 • Vereniging van Drentse gemeenten
  Westerbork

Projectportefeuille

 • Van Strategische Toekomstvisie 2025 naar Omgevingsvisie
 • Implementatie Omgevingswet
 • Mijnbouwactiviteiten en schadeafhandeling
 • P10
 • Gebiedsontwikkeling Nationaal Park Drentsche Aa

Nevenfuncties

Functie gerelateerd: (onbezoldigd)

 • Voorzitter van het portefeuille overleg Financiën  in VDG verband (Vereniging Drentse Gemeenten)
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de VDG (Vereniging Drentse Gemeenten)
 • Lid Comité van aanbeveling Nationaal  Park Drentsche Aa
 • Lid Algemeen Bestuur van de VRD (Veiligheids Regio Drenthe)

Op persoonlijke titel: (onbezoldigd)

 • Voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de kandidatenlijst van Provinciale Staten (CDA)
 • Lid bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe