Besluitenlijsten voor 1 januari 2024

Ga naar Archiefweb

Zet de datum in de linkerkolom op 9 januari.
Klik vervolgens op  ‘bestuur en organisatie’
Vervolgens ‘College van B&W’
En daarna Openbare besluitenlijsten.