Besluitenlijst collegevergadering 24 januari

Datum    24-01-2024
Tijd    9:00 - 13:00
Locatie    Commissiekamer
Aanwezig    A.W. Hiemstra (voorzitter), I. Berghuis, R.J. Heling, K. ten Brink, R.L.H. Schoonderbeek en M. Zwartsenburg

Agenda

Het college stelt de agenda ongewijzigd vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

IB.O Dorpshuis Eext - aanvraag subsidie Leefbaarheidsfonds: aanpassing toiletgroep 

Het college besluit:
1. Een bedrag van € 25.000,- toe te kennen aan dorpshuis Eext voor een aanpassing van de toiletgroep.
2. Toekenning te laten plaatsvinden op grond van de hardheidsclausule zoals omschreven in de Subsidieregeling Leefbaarheidsfonds Aa en Hunze.
3. Het dorpshuis middels bijgaande beschikking op de hoogte te stellen.

Het dorpshuisbestuur heeft de laatste jaren veel aanpassingen aan het dorpshuis verricht. Onderdeel hiervan is ook dat de toiletgroep is aangepast en inclusief is gemaakt, zodat ook mindervalide bezoekers gebruik kunnen maken van het dorpshuis. Omdat de gemeente inclusiviteit erg belangrijk vindt, is aan dorpshuis Eext een bedrag toegekend van € 25.000,-- uit het Leefbaarheidsfonds.