Stembureaulid worden

Meehelpen op het stembureau.

Stembureauleden maken het mogelijk dat inwoners van onze gemeente hun stem kunnen uitbrengen. Stembureauleden zijn daarom onmisbaar op deze dagen.

Wilt u stembureaulid worden en ons helpen? Dan kunt u zich aanmelden via mijnstembureau.  Op deze pagina vindt u ook meer informatie over de verschillende functies op de stembureaus.

Dit jaar worden voor het eerst de stemmen centraal geteld. Dit is op 7 juni 2024 in Sporthal De Goorns, Asserstraat 33, 9461 GB in Gieten. U kunt zich opgeven als tafelleider of teller op die dag.