Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Toeristisch beleid

In maart 2015 heeft de gemeenteraad de Nota Toeristisch Beleid vastgesteld. Daarin zijn de uitgangspunten voor toekomstig toeristisch en recreatief beleid opgenomen.

Hierbij moet u denken aan de uitgangspunten voor de volgende onderwerpen:

  • Rol van de gemeente
  • Speerpunten voor dagrecreatie en de verblijfsrecreatie
  • Infrastructuur
  • Evenementen
  • Toeristische informatievoorziening en regiopromotie

Deze uitgangspunten zijn in de afgelopen periode verder uitgewerkt in concrete acties met daarbij een financiële vertaling. Deze acties zijn neergelegd in het Uitvoeringsplan Toeristisch Beleid (pdf, 3,2 MB).