Zakendoen met de gemeente

Wilt u zaken doen met de gemeente Aa en Hunze? Maak dan uw belangstelling kenbaar.

Vul het formulier belangstelling doorgeven voor zakendoen met de gemeente in. Zodra er een inkoop traject wordt opgestart en deze past binnen uw bedrijfsactiviteiten wordt deelname van uw bedrijf in overweging genomen.

Alle openbare aanbestedingen meldt inkoop op http://www.tenderned.nl/ (nationaal en Europees).

CPV-code

In het formulier wordt gevraagd om een CPV code. De Common Procurement Vocabulary (CPV) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, waarmee codes worden toegekend aan alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen. De CPV codes zijn in 2008 aangepast. Doordat overheidsopdrachten zijn te relateren aan een bepaalde CPV-code, kunnen leveranciers makkelijker identificeren welke overheidsopdrachten voor hen interessant zijn. Ook kan de CPV codering soms bruikbaar zijn bij het vaststellen van de aard van de opdracht (is het een werk, levering of dienst?).

Meer informatie en code's kunt u vinden via www.europeseaanbestedingen.eu (zie Exel bestand CPV kolom A en R).