Coronacrisis

 • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Drank- en Horecavergunning

Horecabedrijven en slijterijen, maar ook niet-commerciële instellingen zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen, hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen.

Vergunning aanvragen

U moet een nieuwe vergunning aanvragen als er sprake is van een nieuwe ondernemer. Dit is het geval:

 • als een andere ondernemer een bestaand horecabedrijf overneemt;
 • als er in een pand waar nog geen horeca gevestigd was een horecabedrijf wordt begonnen;
 • als de rechtsvorm wijzigt. Bijvoorbeeld: het horecabedrijf werd eerst geëxploiteerd door een vennootschap onder firma (vof) en de rechtsvorm wordt gewijzigd in een besloten vennootschap (bv). Voor de Drank- en horecawet betekent dit dat er een nieuwe ondernemer is, en dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.

Deze regels gelden ook bij de start of overname van een sportkantine, buurthuis et cetera.

Kosten

Het aanvragen van een drank- en horecavergunning kost € 264,45

Voorwaarden

U kunt alleen een drank- en horecavergunning aanvragen als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag;
 • beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Aanvragen

Als u een drank- en horecavergunning wilt aanvragen, moet u 1 van onderstaande online formulieren invullen. Daarnaast moet u een aantal stukken meesturen.

Stukken die u moet meesturen:

 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van niet ouder dan 6 maanden
 • een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart van alle leidinggevenden
 • een Verklaring sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • een arbeidsovereenkomst per leidinggevende
 • het huur-, koop-, of pachtcontract van het horecapand

Wijziging doorgeven

U hoeft niet in alle gevallen een (nieuwe) drank- en horecavergunning aan te vragen. Soms kunt u volstaan met een melding.

Nieuwe leidinggevende

Als er een nieuwe leidinggevende komt, dan moet het zogenaamde "aanhangsel bij de drank- en horecavergunning" worden gewijzigd. Dat kan met het formulier wijziging drank- en horecavergunning.

Verbouwing bedrijf

Als uw bedrijf zodanig verbouwd is dat de inrichting niet meer voldoet aan de inrichtingseisen die in de Drank- en horecawet en in het Bouwbesluit staan, moet u dit ook melden. Dat kan met het formulier wijziging drank- en horecavergunning.

Wet Bibob

Per 1 juni 2003 is de wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) in werking getreden. Deze wet moet voorkomen dat een vergunning wordt gebruikt voor criminele activiteiten.