Drank- en Horecavergunning

Horecabedrijven en slijterijen, maar ook niet-commerciële instellingen zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen, hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen.

Vergunning aanvragen

U moet een nieuwe vergunning aanvragen als er sprake is van een nieuwe ondernemer. Dit is het geval:

 • als een andere ondernemer een bestaand horecabedrijf overneemt;
 • als er in een pand waar nog geen horeca gevestigd was een horecabedrijf wordt begonnen;
 • als de rechtsvorm wijzigt. Bijvoorbeeld: het horecabedrijf werd eerst geëxploiteerd door een vennootschap onder firma (vof) en de rechtsvorm wordt gewijzigd in een besloten vennootschap (bv). Voor de Drank- en horecawet betekent dit dat er een nieuwe ondernemer is, en dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.

Exploitatievergunning aanvragen

Sinds mei 2020 dient u ook een exploitatievergunning aan te vragen als u een openbare inrichting, zoals een horecaonderneming, opricht of overneemt. U kunt een aanvraagformulier opvragen via gemeente@aaenhunze.nl onder vermelding van:  “verzoek toesturen exploitatievergunning aanvraagformulier”. 

Deze regels gelden ook bij de start of overname van een sportkantine, buurthuis et cetera.

Kosten

Het aanvragen van een drank- en horecavergunning kost € 264,45

Voorwaarden

U kunt alleen een drank- en horecavergunning aanvragen als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag;
 • beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Aanvragen

Als u een drank- en horecavergunning wilt aanvragen, moet u 1 van onderstaande online formulieren invullen. Daarnaast moet u een aantal stukken meesturen.

Stukken die u moet meesturen:

 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van niet ouder dan 6 maanden
 • een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart van alle leidinggevenden
 • een Verklaring sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • een arbeidsovereenkomst per leidinggevende
 • het huur-, koop-, of pachtcontract van het horecapand

Wijziging doorgeven

U hoeft niet in alle gevallen een (nieuwe) drank- en horecavergunning aan te vragen. Soms kunt u volstaan met een melding.

Nieuwe leidinggevende

Als er een nieuwe leidinggevende komt, dan moet het zogenaamde "aanhangsel bij de drank- en horecavergunning" worden gewijzigd. Dat kan met het formulier wijziging drank- en horecavergunning.

Verbouwing bedrijf

Als uw bedrijf zodanig verbouwd is dat de inrichting niet meer voldoet aan de inrichtingseisen die in de Drank- en horecawet en in het Bouwbesluit staan, moet u dit ook melden. Dat kan met het formulier wijziging drank- en horecavergunning.

Wet Bibob

Per 1 juni 2003 is de wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) in werking getreden. Deze wet moet voorkomen dat een vergunning wordt gebruikt voor criminele activiteiten.