Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

  • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Het afvalbrengstation is open op de reguliere tijden. De Gratis Compostdag gaat niet door. 
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Verwijsborden

Verwijsborden zijn gemeentelijke aanduidingsborden (binnen de bebouwde kom) waarmee recreatieve, toeristische, culturele doelen en doelen met een algemeen belang vanaf de openbare weg worden verwezen. De gemeente maakt gebruik van witte borden met blauwe rand en zwarte tekst.

Voor de verwijsborden buiten de bebouwde kom loopt de aanvraag via REVIS dat de objectbewegwijzering van de ANWB overgenomen heeft.

Kosten

De kosten die per bord in rekening worden gebracht zijn € 160,- inclusief BTW voor een standaardbord (één regel tekst).

De kosten voor een pictogram zijn € 25,- incl. BTW wanneer een standaard pictogram voor het type bedrijf of instelling beschikbaar is.

Aanpak

Verwijsborden binnen de bebouwde kom kunt u aanvragen via het formulier Verwijsborden aanvragen.

Vandalisme

In de periode van 8 jaar wordt het bord in geval van vandalisme maximaal 2 keer vervangen.

Verwijzing niet meer zinvol

Wanneer binnen de periode van 8 jaar de verwijzing niet meer zinvol is bij bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging of naamswijziging dan moet de aanvrager dit doorgeven aan de gemeente. Er vindt geen restitutie van kosten plaats.