Uitvoeringsplan Toeristisch Beleid

In maart 2015 heeft de gemeenteraad de Nota Toeristisch Beleid vastgesteld. Daarin zijn de uitgangspunten voor toekomstig toeristisch en recreatief beleid opgenomen.

Deze uitgangspunten zijn in de afgelopen periode verder uitgewerkt in concrete acties met daarbij een financiële vertaling. Deze acties zijn neergelegd in het Uitvoeringsplan Toeristisch Beleid (pdf, 3,2 MB).