Toeristisch beleid

In maart 2015 heeft de gemeenteraad de Nota Toeristisch Beleid vastgesteld. Daarin zijn de uitgangspunten voor toekomstig toeristisch en recreatief beleid opgenomen.

Hierbij moet u denken aan de uitgangspunten voor de volgende onderwerpen:

  • Rol van de gemeente
  • Speerpunten voor dagrecreatie en de verblijfsrecreatie
  • Infrastructuur
  • Evenementen
  • Toeristische informatievoorziening en regiopromotie

Deze uitgangspunten zijn in de afgelopen periode verder uitgewerkt in concrete acties met daarbij een financiële vertaling. Deze acties zijn neergelegd in het Uitvoeringsplan Toeristisch Beleid (pdf, 3,2 MB).