Toeristisch beleid

In de nota toeristisch beleid zijn beleidsuitgangspunten opgenomen voor de periode 2015 t/m 2019.

Eind maart 2015 heeft de gemeenteraad de nota toeristisch beleid vastgesteld. In deze nota zijn beleidsuitgangspunten opgenomen voor de periode 2015 t/m 2019. Hierbij moet u denken aan de uitgangspunten voor de volgende onderwerpen:

  • Rol van de gemeente
  • Speerpunten voor dagrecreatie en de verblijfsrecreatie
  • Infrastructuur
  • Evenementen
  • Toeristische informatievoorziening en regiopromotie

Nota toeristisch beleid