Ruimte voor ontwikkeling

Een sterke en toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de vrijetijdssector in Drenthe.

Dat is het doel van Provincie Drenthe. Het streven is om, samen met de sector, de kansen op de arbeidsmarkt volledig te benutten en de sector aantrekkelijker te maken voor de arbeidsmarkt. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hiervoor € 945.000,- beschikbaar gesteld. Deze gelden worden ingezet voor opleidingen en inzet van extra arbeidskrachten.

Heeft u belangstelling en wilt u weten of u ook gebruik kunt maken van deze regeling, kijk dan op www.snn.eu/voorontwikkeling of neem contact op met Almer de Velde. Hij kan u  begeleiden bij aanvraagprocedures. Almer is bereikbaar via  info@almerdevelde.nl of via telefoonnummer 06 22 42 63 82.