Bed & Breakfast-accommodaties

In de beleidsnotitie met betrekking tot Bed & Breakfast-accommodaties is opgenomen dat het mogelijk is om een Bed and breakfast accommodatie in Aa en Hunze te starten.

In april 2015 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie met betrekking tot B&B-accommodaties vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het mogelijk is om een Bed and breakfast accommodatie in Aa en Hunze te starten. Dit kan in een hoofdgebouw maar ook in een bijgebouw als er sprake is van een woon- of agrarische bestemming. Het maximale aantal toegestane kamers bedraagt 2 met een maximaal aantal bedden van 4.

Beleidsnotitie ‘Bed & Breakfast-accommodaties in Aa en Hunze’