Inkomensondersteuning

Wilt u een onderneming starten of beëindigen of bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). U kunt tijdelijk financiële ondersteuning en/of een bedrijfskrediet krijgen vanuit het Bbz. Ook is het mogelijk begeleiding te krijgen. Voor meer informatie over inkomensondersteuning en/of - begeleiding kunt u terecht bij:

Werkplein Drentsche Aa

Javastraat 15
9401 KZ Assen
T (0592) 39 1600
Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 13.00 uur.
https://www.wpda.nl/

Mogelijkheden

De ondersteuning vanuit het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz) kan bestaan uit een bedrijfskrediet en/of een periodieke uitkering voor een gevestigde ondernemer die tijdelijk in financiële problemen is geraakt,  maar ook voor een startende ondernemer vanuit een uitkeringssituatie. Verder kan de ondersteuning bestaan uit deskundig advies en begeleiding.