Ondernemers in Aa en Hunze opgelet!

De afgelopen maanden heeft de gemeente op basis van gesprekken met ondernemersverenigingen en ondernemers een concept Koersnota Economie en Vrijetijdseconomie opgesteld. Via deze weg willen wij u graag om een reactie vragen.

De afgelopen maanden is het team Economische Zaken van de gemeente druk bezig geweest om in samenwerking met ondernemers uit de gemeente een Koersnota Economie en Vrijetijdseconomie op te stellen voor de komende 4 jaar. Via deze weg vragen wij de ondernemers van de gemeente om de huidige conceptversie van de Koersnota op hoofdlijnen van feedback te voorzien. Deze feedback kan voor 16 juni worden gemaild naar mbeute@aaenhunze.nl.

Concept Bijlage Koersnota


Concept Koersnota Economie en Vrijetijdseconomie