Inkoop en aanbestedingen

Hier vindt u belangrijke informatie over het inkoopbeleid van de gemeente Aa en Hunze en kunt u aangeven dat u zaken wilt doen met de gemeente.

Zakendoen met de gemeente

Wilt u zaken doen met de gemeente Aa en Hunze? Maak dan uw belangstelling kenbaar.

Vul het formulier belangstelling doorgeven voor zakendoen met de gemeente in. Zodra er een inkoop traject wordt opgestart en deze past binnen uw bedrijfsactiviteiten wordt deelname van uw bedrijf in overweging genomen.

Alle openbare aanbestedingen meldt inkoop op http://www.tenderned.nl/ (nationaal en Europees).

Digitale facturen

Als u van ons bericht heeft gehad over digitale facturatie dan kunt u door onderstaand formulier in te vullen aangeven dat u de facturen digitaal wilt ontvangen. Let op, dit geldt niet voor gemeentelijke belastingen.
Melding digitale facturering

CPV-code

In het formulier wordt gevraagd om een CPV code. De Common Procurement Vocabulary (CPV) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, waarmee codes worden toegekend aan alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen. De CPV codes zijn in 2008 aangepast. Doordat overheidsopdrachten zijn te relateren aan een bepaalde CPV-code, kunnen leveranciers makkelijker identificeren welke overheidsopdrachten voor hen interessant zijn. Ook kan de CPV codering soms bruikbaar zijn bij het vaststellen van de aard van de opdracht (is het een werk, levering of dienst?).

Meer informatie en code's kunt u vinden via www.europeseaanbestedingen.eu (zie Exel bestand CPV kolom A en R).

Inkoopvoorwaarden gemeente Aa en Hunze
Inkoopbeleid gemeente Aa en Hunze

Duurzaam inkopen

Veel gemeenten hebben een verklaring ondertekend om in 2010 minimaal 75 % van hun inkopen duurzaam te verrichten, waaronder de gemeente Aa en Hunze. Duurzaam inkopen geldt als één van de vele aspecten die worden meegewogen, duurzaamheid mag bijvoorbeeld niet tot vermindering van kwaliteit of veel hogere kosten leiden. 

Inkoopbeleid downloaden

U kunt hier het inkoopbeleid van de gemeente Aa en Hunze (pdf, 210kb) raadplegen.

Aanbestedingen

Aanbestedingen van de gemeente Aa en Hunze worden geplaatst in verschillende media.

Kijk op Tenderned voor aanbestedingen van de gemeente Aa en Hunze.

Kijk op de aanbestedingskalender voor aanbestedingen van de gemeente Aa en Hunze.

Inkoop Jeugdhulp en WMO

De gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo kopen gezamenlijk WMO en Jeugdhulp in om beter in te kunnen spelen op vragen en behoeften van inwoners. De gemeenten uit Noord- en Midden Drenthe creëren zo meer samenhang in het aanbod aan zorg en ondersteuning.

Ga naar de website van WMO Jeugd NMDrenthe