Speelautomaten

Soorten speelautomaten

De wet maakt onderscheid tussen 2 soorten speelautomaten:

  • Behendigheidsautomaten, zoals flipperkasten
  • Gok- of kansspelautomaten, zoals fruitautomaten

Voor het plaatsen van behendigheidsautomaten is geen vergunning nodig.

Hoogdrempelige en laagdrempelige horecabedrijven

Voor het toekennen van de vergunning maakt de gemeente een onderscheid tussen laagdrempelige en hoogdrempelige horecaondernemingen.

Hoogdrempelige horecabedrijven

Hoogdrempelige horecabedrijven (zoals cafés, bars, restaurants en nachtclubs) kunnen een vergunning krijgen voor maximaal 2 kansspelautomaten. Verder geldt:

  • Het hoogdrempelige horecabedrijf is in het bezit van een geldige drank- en horecavergunning;
  • Het café- of restaurantbezoek staat op zichzelf. Er vinden geen andere activiteiten plaats waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend;
  • De activiteiten richten zich vooral op personen van 18 jaar en ouder.

Laagdrempelige horecabedrijven

Laagdrempelige horecabedrijven (zoals snackbars, kantines en lunchrooms) zijn bedrijven die niet aan de eisen voor hoogdrempelige bedrijven voldoen. Laagdrempelige horecabedrijven krijgen géén vergunning voor kansspelautomaten en mogen alleen behendigheidsautomaten exploiteren. Hiervoor is geen vergunning nodig.

Aanvragen

Wilt u een aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten aanvragen, gebruik dan het formulier Speelautomaten aanwezigheidsvergunning.

Kosten

Het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning speelautomaten kost:

  • € 56,50: voor één kansspelautomaat voor een periode van 12 maanden;
  • € 56,50 en voor iedere volgende kansspelautomaat € 34,00 voor een periode van 12 maanden.

De vergunning wordt voor bepaalde tijd verleend, namelijk 1 jaar.