Alcoholvergunning

Horecabedrijven en slijterijen, maar ook niet-commerciële instellingen zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen, hebben een alcoholvergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen.

Vergunning aanvragen

Een vergunning voor het schenken van alcohol is persoonsgebonden. U moet een nieuwe vergunning aanvragen als er sprake is van een nieuwe ondernemer. Dit is het geval:

 • als een andere ondernemer een bestaand horecabedrijf overneemt;
 • als er in een pand waar nog geen horeca gevestigd was een horecabedrijf wordt begonnen;
 • als de rechtsvorm wijzigt. Bijvoorbeeld: het horecabedrijf werd eerst geëxploiteerd door een vennootschap onder firma (vof) en de rechtsvorm wordt gewijzigd in een besloten vennootschap (bv). Voor de Drank- en horecawet betekent dit dat er een nieuwe ondernemer is, en dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.

Deze regels gelden ook bij de start of overname van een sportkantine, buurthuis et cetera.

Kosten

Het aanvragen van een alcoholvergunning kost € 281,15.

Voorwaarden

U kunt alleen een alcoholvergunning aanvragen als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag;
 • beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Aanvragen

Als u een alcoholvergunning wilt aanvragen, moet u 1 van onderstaande online formulieren invullen. Daarnaast moet u een aantal stukken meesturen.

Stukken die u moet meesturen:

 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van niet ouder dan 6 maanden
 • een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart van alle leidinggevenden
 • een Verklaring sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • een arbeidsovereenkomst per leidinggevende
 • het huur-, koop-, of pachtcontract van het horecapand

Naast deze stukken moet u ook verplicht een vragenlijst Bibob invullen. Onderaan deze pagina leest u daar meer over.

Wijziging doorgeven

U hoeft niet in alle gevallen een (nieuwe) drank- en horecavergunning aan te vragen. Soms kunt u volstaan met een melding.

Nieuwe leidinggevende

Als er een nieuwe leidinggevende komt, dan moet het zogenaamde "aanhangsel bij de drank- en horecavergunning" worden gewijzigd. Dat kan met het formulier wijziging drank- en horecavergunning.

Verbouwing bedrijf

Als uw bedrijf zodanig verbouwd is dat de inrichting niet meer voldoet aan de inrichtingseisen die in de Drank- en horecawet en in het Bouwbesluit staan, moet u dit ook melden. Dat kan met het formulier wijziging drank- en horecavergunning.

Wet Bibob

Per 1 juni 2003 is de wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) in werking getreden. Deze wet moet voorkomen dat een vergunning wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Vanwege deze wet zijn horecaondernemers verplicht om een paar vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten sturen wij na uw aanvraag toe via de post. Ook kunt u deze vragenlijsten op onze website downloaden. 

Ingevulde formulieren en meegeleverde documenten Bibob mogen per post naar:

Gemeente Aa en Hunze tav 'Evenementen'
Postbus 93
9460 AB Gieten