Horeca

Drank- en horecavergunningen en speelautomaten plaatsen.

 • Drank- en Horecavergunning

  Vergunning voor horeca, slijterijen, sportkantines en buurthuizen.

 • Speelautomaten

  Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecagelegenheid? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning van de gemeente nodig.

 • Terrasvergunning

  De gemeente kent geen terrasvergunning.

 • Incidentele festiviteiten

  Het is een inrichting toegestaan maximaal 6 incidentele festiviteiten per kalenderjaar aan te vragen waarbij mag worden afgeweken van de geluidsvoorschriften als bedoeld in het Activiteitenbesluit.