Energielening Drenthe

De Drentse Energie Organisatie, het energiefonds van de provincie Drenthe, biedt ondernemers met laagdrempelige financieringen de mogelijkheid om hun bedrijf te verduurzamen. Hier leest u daarover meer informatie.

De Drentse Energie Organisatie biedt de Drentse ondernemers twee standaard opties voor het financieren van maatregelen met betrekking tot energiebesparing en/of het opwekken van duurzame energie, te weten:

 1. Energielening Drenthe (financiering tussen € 5.000 en € 50.000)
 2. Energielening Plus (financiering tussen € 50.001 en € 150.000)

Naast de onderstaande standaard leningen biedt DEO uiteraard ook nog de mogelijkheden voor maatwerkfinancieringen tot € 1 miljoen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.drentseenergieorganisatie.nl. Of neem contact op met Guido Hoek, Fondsmanager bij de DEO. E-mail g.hoek@drentseenergie.org of telefonisch via 0592 36 56 21.

Overzicht energieleningen

Energielening Drenthe

 • Lening vanaf € 5.000 tot en met € 50.0000
 • Financiering maximaal 75% van investering
 • Annuïtaire lening met looptijd 5, 10 jaar
 • Lening voor maatregelen met betrekking tot energiebesparing en duurzame opwek
 • Tevens lening voor:
 1. Asbestsanering en dakvervangingen mits op zelfde dak zonnepanelen worden gerealiseerd en de kosten voor asbestsanering en dakvervanging maximaal 1/3 van de kosten bedraagt.
 2. 1 waterstofauto
 3.  groene daken

Aanvragen

Verleningsprocedure

 • Financiering binnen 5 werkdagen
 • Krediettoets kan onderdeel zijn van procedure

Rente per 1 juli

 • 1% (5 jaar) 
 • 1% (10 jaar) 

Uitkering lening

 • Na overleggen eindfactuur en beeldmateriaal
 • Bevoorschotting mogelijk op basis van tussenfacturen
   

Energielening plus

 • Lening vanaf  € 50.001 tot en met € 150.000
 • Financiering maximaal 75% van investering
 • Annuïtaire lening met looptijd 5, 10 of 15 jaar
 • Lening voor maatregelen met betrekking tot energiebesparing en duurzame opwek
 • Tevens lening voor:
 1. Asbestsanering en dakvervangingen mits op zelfde dak zonnepanelen worden gerealiseerd en de kosten voor asbestsanering en dakvervanging maximaal 1/3 van de kosten bedraagt.
 2. 3 waterstofauto’s
 3. groene daken

Aanvraag

 1. van naam, adres, kvk-nummer en offerte, 
 2. het meest recente volledige financiële jaarrapport en bijbehorende prognose; 
 3. een tussentijdse financiële rapportage over het huidig boekjaar; 
 4. indien van toepassing verleende subsidiebeschikkingen voor het project 

Verleningsprocedure

Financiering binnen 10 werkdagen
Krediettoets is onderdeel van procedure

Rente per 1 juli

Rente afhankelijk van rating bedrijf en eventuele zekerheden
1- 2% (5 jaar), 
1,5-2,5% (10 jaar)
2-3% (15 jaar)

Uitkering lening

 • Na overleggen eindfactuur, beeldmateriaal, betaalbewijs eigen vermogen en eventueel financieringsovereenkomst derden
 • Bevoorschotting mogelijk op basis van tussenfacturen