Standplaatsvergunning weekmarkten aanvragen

In onze gemeente vinden in Annen, Gieten en Rolde een weekmarkt plaats. Wilt u op een weekmarkt in onze gemeente een standplaats innemen, dan heeft u een weekmarktvergunning nodig. Wanneer er op de weekmarkt een standplaats vrij komt, maakt het college dit via het digitale gemeenteblad en deze website bekend.

Aanvraag 

Een weekmarktvergunning kunt u aanvragen door het invullen van het digitale aanvraagformulier. 

Formulier weekmarktvergunning aanvragen 

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van de openbare ruimte voor de markthandel, geldt een weekmarktvergunning, als een schaarse vergunning in de zin van de Dienstenrichtlijn. Deze vergunningen worden daarom via een lotingprocedure en alleen voor bepaalde tijd verleend. Een weekmarktvergunning wordt voor maximaal 15 jaar verleend. 

Kosten 

De leges en marktgelden worden geheven conform de door de gemeenteraad vastgestelde tarieven. Deze kosten zijn verbonden aan de vergunning, niet aan de termijn waarvoor u een vergunning aanvraagt. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de weekmarkt kunt u contact opnemen met onze marktmeester via het telefoonnummer: 14 0592 . Ook is meer informatie te vinden in onze Marktverordening en de daarbij behorende toelichting. 

Marktverordening 2023 + toelichting 
Inrichtingsplan

Andere soorten markten

Wilt u geen standplaats innemen op een weekmarkt, maar op bijvoorbeeld een braderie of zomermarkt? Dan kunt u contact opnemen met de organisatie van die markt. Informatie over de organisator van de markt kunt u opvragen bij de gemeente. WIlt u een standplaatsvergunning weekmarkt aanvragen? Dan verwijzen wij u door naar de pagina 'Standplaatsvergunning aanvragen'.