Standplaatsvergunning aanvragen

Wij maken een onderscheid tussen vaste standplaatsen en seizoengebonden of incidentele standplaatsen.

Vaste standplaats 

Een vaste standplaats is een standplaats die gedurende het hele jaar op een of meerdere dagen wekelijks wordt ingenomen. Er zijn vaste locaties aangewezen voor de vaste standplaatsen en een vaste standplaatsvergunning verlenen wij voor maximaal 15 jaar. Voor vaste standplaatsen geldt het volgende:
-    wanneer er een vaste standplaats vrijkomt, maakt het college dit via het digitale gemeenteblad en deze website bekend;
-    een vaste standplaatsvergunning wordt in beginsel door middel van een lotingprocedure verleend.

Seizoensgebonden of incidentele standplaats 

Een seizoensgebonden standplaats is een standplaats die jaarlijks maximaal zes aaneengesloten maanden op een of meerdere dagen wekelijks wordt ingenomen, bijvoorbeeld voor de verkoop van oliebollen of ijs. Een dergelijke vergunning wordt voor maximaal vijf jaar verleend. 

Een incidentele standplaats is een standplaats die niet het hele jaar, maar slechts voor een korte periode één of meerdere dagen per week wordt ingenomen. Een vergunning voor het innemen van een incidentele standplaats verlenen wij voor maximaal 14 aaneengesloten dagen per kalenderjaar.
Alleen wanneer wij meerdere aanvragen voor een seizoensgebonden of incidentele standplaats voor dezelfde locatie ontvangen, vindt verlening van de vergunning plaats door middel van een loting. 

Aanvraag vergunning losse standplaats

Een standplaatsvergunning kunt u aanvragen door het invullen van het digitale aanvraagformulier. 

Formulier standplaatsvergunning aanvragen 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag gelden de tarieven die zijn vermeld in de Legesverordening. Daarnaast wordt voor het innemen van een standplaats op gemeentelijke grond een vergoeding in rekening gebracht . Deze kosten zijn verbonden aan de vergunning, niet aan de termijn waarvoor u een vergunning aanvraagt.

Beleidsregels standplaatsen 

Meer informatie over (het verkrijgen van) een standplaatsvergunning kunt u vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening en onze beleidsregels. Daarnaast kunt u bij vragen contact opnemen met onze marktmeester via het telefoonnummer: 14 0592. 

Algemene Plaatselijke verordening gemeente Aa en Hunze 2020
Beleidsregels standplaatsen gemeente Aa en Hunze 2023 + toelichting 

Andere soorten markten

Wilt u geen standplaats innemen op een weekmarkt, maar op bijvoorbeeld een braderie of zomermarkt? Dan kunt u contact opnemen met de organisatie van die markt. Informatie over de organisator van de markt kunt u opvragen bij de gemeente. WIlt u een standplaatsvergunning weekmarkt aanvragen? Dan verwijzen wij u door naar de pagina 'Standplaatsvergunning weekmarkt aanvragen'. 

Wilt u zelf een markt organiseren? Dan moet u hiervoor een evenementenvergunning aanvragen.