Koopzondagen en winkelopenstelling

Wilt u in Aa en Hunze een winkel buiten de normale winkeluren openen? Dan zijn er een aantal mogelijkheden.

In de Winkeltijdenwet is vastgelegd dat winkels elke werkdag (maandag tot en met zaterdag) van 6.00 tot 22.00 uur open mogen zijn. Iedere winkelier mag zelf bepalen in hoeverre hij daar gebruik van maakt. Winkels moeten gesloten zijn:

 • op zondagen;
 • op feestdagen:
 • op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 uur.

Feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur, eerste en tweede Kerstdag.
Let op: Koningsdag is geen feestdag. De winkels mogen op deze dag gewoon open zijn.

Vrijstelling

De genoemde sluitingstijden gelden niet voor:

 • antiquairs, galerieën en kunstateliers;
 • detailhandel op verblijfsrecreatieve complexen gedurende het gehele jaar ten dienste van de verblijfsrecreanten (toeristische bepaling);
 • het gehele grondgebied van de gemeente Aa en Hunze gedurende de periode van 1 mei tot en met 31 augustus voor detailhandel (toeristische bepaling).
   

Ontheffing aanvragen

Winkeliers kunnen ontheffing aanvragen van deze regels. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • het aanwijzen van koopzondagen op zon- en feestdagen (ten hoogste 12 zon- of feestdagen per kalenderjaar voor elk deel van de gemeente afzonderlijk);
 • een incidentele openstelling op zon- en feestdagen;
 • openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 6.00 uur (nachtopenstelling);
 • openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- en feestdagen (avondwinkelopenstelling ten hoogste voor 1 winkel in de gemeente).

Let op

Een winkel die een ontheffing heeft op basis van de avondwinkelopenstelling kan geen ontheffing meer aanvragen voor een koopzondag op zon- en feestdagen.

Een winkel die gebruik maakt van de vrijstelling op basis van de toeristische bepaling mag buiten de periode van 1 mei tot en met 31 augustus nog voor ten hoogste 12 zon- of feestdagen ontheffing aanvragen voor een koopzondag.