Verwijsborden

Verwijsborden zijn gemeentelijke aanduidingsborden (binnen de bebouwde kom) waarmee recreatieve, toeristische, culturele doelen en doelen met een algemeen belang vanaf de openbare weg worden verwezen. De gemeente maakt gebruik van witte borden met blauwe rand en zwarte tekst.

Voor de verwijsborden buiten de bebouwde kom loopt de aanvraag via REVIS dat de objectbewegwijzering van de ANWB overgenomen heeft.

Kosten

De kosten die per bord in rekening worden gebracht zijn € 160,- inclusief BTW voor een standaardbord (één regel tekst).

De kosten voor een pictogram zijn € 25,- incl. BTW wanneer een standaard pictogram voor het type bedrijf of instelling beschikbaar is.

Aanpak

Verwijsborden binnen de bebouwde kom kunt u aanvragen via het formulier Verwijsborden aanvragen.

Vandalisme

In de periode van 8 jaar wordt het bord in geval van vandalisme maximaal 2 keer vervangen.

Verwijzing niet meer zinvol

Wanneer binnen de periode van 8 jaar de verwijzing niet meer zinvol is bij bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging of naamswijziging dan moet de aanvrager dit doorgeven aan de gemeente. Er vindt geen restitutie van kosten plaats.