Verwijsborden

Verwijsborden zijn gemeentelijke aanduidingsborden (binnen de bebouwde kom) waarmee recreatieve, toeristische, culturele doelen en doelen met een algemeen belang vanaf de openbare weg worden verwezen. De gemeente maakt gebruik van witte borden met blauwe rand en zwarte tekst.

Voor de verwijsborden buiten de bebouwde kom loopt de aanvraag via REVIS dat de objectbewegwijzering van de ANWB overgenomen heeft.

Aanvragen niet mogelijk

Momenteel worden er nieuwe kaders vastgesteld voor het aanvragen van verwijsborden. Daarom is het nu niet mogelijk om verwijsborden aan te vragen.

Vandalisme

In de periode van 8 jaar wordt het bord in geval van vandalisme maximaal 2 keer vervangen.

Verwijzing niet meer zinvol

Wanneer binnen de periode van 8 jaar de verwijzing niet meer zinvol is bij bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging of naamswijziging dan moet de aanvrager dit doorgeven aan de gemeente. Er vindt geen restitutie van kosten plaats.

Kosten

             

Toelichting kosten

                         

Bijzonderheden

          

Aanvraag

           

Termijn

            

Aanpak

           

Bezwaar & beroep

             

Meenemen

           

                      

Tips

                 

AVG