Klankbordgroepen uit gemeenteraden Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo willen aansluiten bij het Regioberaad Nij Begun

De klankbordgroepen uit de gemeenteraden van Noord-Drenthe willen zich aansluiten bij het Regioberaad, het Groningse en Noord-Drentse overleg van raden en staten bij de implementatie en uitvoering van Nij Begun.

Regioberaad

Na de parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen heeft het Kabinet besloten de aanbevelingen uit te gaan voeren onder de titel ‘Nij Begun; op weg naar erkenning, herstel en perspectief’. De aanbevelingen gelden voor Groningen en deels ook voor drie Noord-Drentse gemeenten. De raden en staten in Groningen besloten al snel dat de volksvertegenwoordiging goed gepositioneerd moet worden in Nij Begun. Daarom is in 2023 het ‘Regioberaad’ ter bevordering van de democratische verankering van raden en staten bij de implementatie en uitvoering van Nij Begun’ opgericht. Hierin zitten vertegenwoordigers uit alle raden en staten van Groningen. Ook de Drentse raden werden uitgenodigd om deel te nemen aan het Regioberaad.

Samenwerking

Die handschoen pakken de raden uit Noord-Drenthe nu op: op 18 juni is dit medegedeeld in het Regioberaad. Om de samenwerking tussen Groningen en Drenthe te onderstrepen deelden de Drentse volksvertegenwoordigers buttons uit met daarop de vlaggen van Groningen en Drenthe afgebeeld en de tekst; ‘Samen voor een Nij Begun’! Naar verwachting zullen de raden in Noord-Drenthe in september 2024 het besluit tot deelname aan het Regioberaad bekrachtigen.

KlankbordgroepNijBegun