Even voorstellen... cluster Zorg om elkaar

Cluster Zorg om elkaar stelt zich hieronder voor.

Wij zijn de vertegenwoordigers van de cluster ‘Zorg om elkaar’. In onze adviserende rol proberen we de belangen van de inwoners in Aa en Hunze, die vallen onder (zorg)vrijwilligers, mantelzorgers, ouderen en mensen in zorginstellingen, die hulp of ondersteuning nodig hebben, zo goed mogelijk te behartigen. De vertegenwoordigers zijn:

  • Mw. M. Ceelen (Mieke) - (mantelzorgers)
  • Dhr. H.R. Hadderingh (Henk) - (ouderenzorg)
  • Mw. C. Hofmeijer (Coby) - (ouderenzorg)
  • Mw. H. v.d. Maas (Henny) - (zorg)vrijwilligers)
  • Dhr. R. Meinders (Roel) - (cliëntenraad zorginstellingen)
  • Mw. M. Muntjewerff (Marieke) - (cliëntenraad zorginstellingen)

Meld uw ervaring

Vanaf 1 januari is er veel veranderd op het gebied van zorg en welzijn. In onze gemeente wordt nu gewerkt met het Sociaal Team. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen, zowel positief als negatief. Deze vernemen wij graag van u, zodat we dit kunnen meenemen in onze advisering naar de gemeente toe.

Communicatie

Als belangenbehartigers maken we ons ook sterk voor een goede communicatie van de overheid naar de burger, zodat alle informatie die voor u van belang kan zijn, ook bij u terecht komt en dit in duidelijke taal.

Contactgegevens

U kunt ons bereiken via het algemene mailadres wmoraad@aaenhunze.nl. Wilt u liever contact met een van de vertegenwoordigers van de cluster? Onze contactgegevens staan op de pagina over de WMO-raad.