Even voorstellen... cluster WWB/WSW-Participatiewet

Cluster WWB/WSW-Participatiewet stelt zich hieronder voor.

De cluster Werk en Bijstand/Participatiewet bestaat uit een vertegenwoordiging van twee leden van de cliëntenraad WWB/WSW (Wet Werk en Bijstand/Wet Sociale Werkvoorziening). Deze twee leden zijn gekozen uit het midden van de cliëntenraad. De WWB en WSW zijn nu onderdeel van de participatiewet. 

Cliëntenraad WWB/WSW

De leden van de cliëntenraad WWB/WSW zijn vrijwilligers die niet in dienst zijn van de gemeente en dus onafhankelijk. Ze hebben affiniteit met de situatie van de cliënten of zijn zelf uitkeringsgerechtigden. Kort gezegd: ervaringsdeskundigen. Met die achtergrond staan ze mensen met een uitkering/laag inkomen met raad en daad bij en adviseren (via de WMO-raad) richting de gemeente Aa en Hunze.

Nieuwe leden

De cliëntenraad WWB/WSW is altijd op zoek naar nieuwe leden. Heeft u affiniteit met de situaties van cliënten of heeft u zelf een uitkering of een laag inkomen? Meldt u zich dan aan! Het gaat om een paar uur op jaarbasis. Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u contact opnemen met de voorzitter, mevrouw L. Stolker via e-mail: lestolker@hetnet.nl. Of stuur een brief naar Cliëntenraad WWB/WSW, t.a.v. mevrouw L. Stolker, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

Meer informatie

Meer informatie over de WMO-raad vindt u op www.aaenhunze.nl/wmoraad.

Contactgegevens

U kunt ons bereiken via het algemene mailadres wmoraad@aaenhunze.nl. Wilt u liever contact met een van de vertegenwoordigers van de cluster? Onze contactgegevens staan op de pagina over de WMO-raad.