Even voorstellen... cluster Jeugd

Cluster Jeugd van de WMO-raad stelt zich hieronder voor.

Wij zijn de vertegenwoordigers van het cluster ‘Jeugd’. In onze adviserende rol proberen we de belangen van de inwoners in Aa en Hunze zo goed mogelijk te behartigen. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Wij, als leden van de cluster jeugd, houden ons vooral bezig met zaken rondom jeugd.

De vertegenwoordigers zijn:

  • Dhr. K. Heeres (Klaas), vmbo en middelbaar beroepsonderwijs
  • Mw. M. Kors (Miranda), orthopedagoog
  • Mw. J. Veen (Johanna), basisonderwijs
  • Mw. L. Zweep (Linda), basisonderwijs

Meld uw ervaring

Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van jeugdzorg. In onze gemeente werkt het Centrum voor Jeugd en Gezin samen met het Sociaal Team. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen, zowel positief als negatief. Deze vernemen wij graag van u, zodat we deze kunnen meenemen in onze advisering naar de gemeente toe.

Communicatie

Als belangenbehartigers maken we ons ook sterk voor een goede communicatie van de overheid naar de burger, zodat alle informatie die voor u van belang kan zijn, ook bij u terecht komt en dit in duidelijke taal.

Contactgegevens

U kunt ons bereiken via het algemene mailadres wmoraad@aaenhunze.nl. Wilt u liever contact met een van de vertegenwoordigers van de cluster? Onze contactgegevens staan op de pagina over de WMO-raad.