Wmo-raad

De Wmo-raad is een centraal aanspreekpunt voor u en de gemeente op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

WMO RAAD Aa en HunzeDe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt uitgevoerd door de gemeente. De Wmo-raad is het centrale aanspreekpunt voor u en de Gemeente op het terrein van wonen, zorg en welzijn. De Wmo-raad werd op 20 juli 2006 door de Gemeente Aa en Hunze geïnstalleerd door ondertekening van een convenant. De officiële samenwerking met de Gemeente Aa en Hunze werd hiermee bevestigd.

Heeft u vragen, ideeën voor verbeteringen op het terrein van wonen, zorg en welzijn? Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de Wmo-raad daar aandacht aan dient te besteden, laat het ons dan weten.

Naast de clustervertegenwoordigers heeft de Wmo-raad twee onafhankelijke leden:

Daarnaast krijgt de Wmo-raad vanuit de Gemeente secretariële ondersteuning:

Vergaderingen

Geplande vergaderdata

  • 20 november 2017
  • 18 december 2017

Verslagen

Adviezen

Aandachtsgebieden of clusters

De Wmo-raad houdt zich bezig met verschillende aandachtsgebieden, om een zo breed mogelijke achterban te vertegenwoordigen. Deze aandachtsgebieden of clusters staan hieronder toegelicht.

Gehandicapten/Langdurig Zieken

Lichamelijk, geestelijk en verstandelijk. Samengesteld uit de voormalige clusters Chronisch zieken en Gehandicapten / Gebruikers GGZ volwassenen en Verslavingszorg. Vertegenwoordigers:

Cluster Gehandicapten/Langdurig zieken stelt zich voor.

Zorg om elkaar

Zorginstellingen, ouderen, mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Samengesteld uit de voormalige clusters Cliëntenraden Zorginstellingen, Ouderen, Mantelzorgers en Zorgvrijwilligers. Vertegenwoordigers:

Cluster Zorg om elkaar stelt zich voor.

Jeugd

Samengesteld uit de voormalige clusters Jeugd en Gebruikers GGZ en verslavingszorg (onderdeel jeugd). Vertegenwoordigers:

Cluster Jeugd stelt zich voor.

WWB/WSW-Participatiewet

Samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de Cliëntenraad WWB/WSW (Wet Werk en Bijstand/Wet Sociale Werkvoorziening). Tegenwoordig is de WWB en WSW onderdeel van de participatiewet. Vertegenwoordigers:

Cluster WWB/WSW-Participatiewet stelt zich voor.

Meer informatie

Wilt u meer informatie en/of bent u op zoek naar actualiteiten? Abonneer u dan gratis op één van de nieuwsbrieven van o.a.: