Vroegsignalering

Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen als zij een betalingsachterstand hebben bij hun woningcorporatie, energiemaatschappij, waterbedrijf of zorgverzekeraar.

Met het project Vroegsignalering geven deze zogenaamde signaalpartners betalingsachterstanden door aan de desbetreffende gemeente, om vervolgens in een zo vroeg mogelijk stadium de hulpverlening aan mensen met financiële problemen in gang te zetten.

Wat gaan we doen?

Het Samen Doen Team van de gemeente Aa en Hunze is er om te voorkomen dat mensen financiële problemen krijgen. Heeft u rekeningen (van bovengenoemde instanties) nog niet betaald, waardoor er achterstanden zijn ontstaan? Dan neemt het Samen Doen Team contact met u op om samen naar een oplossing te kijken. Dit gebeurt door middel van een brief, een telefoontje of er komt iemand langs.

Samen Doen Team

Het Samen Doen Team van de gemeente Aa en Hunze bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties: Impuls, Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Attenta en Werkplein Drentsche Aa (WPDA). Het kan ook zo zijn dat u betalingsachterstanden heeft bij andere instanties. Heeft u daar hulp bij nodig? Neem dan contact op met het Samen Doen Team via telefoonnummer (0592) 26 34 68. Zij helpen u graag op weg!