Zorg in natura & pgb

Verschil tussen zorg in natura & pgb en informatie over het aanvragen.

Zorg in natura

Bij zorg in natura contracteert de gemeente (of het zorgkantoor) de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente (of het zorgkantoor) de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een pgb kunt u zelf zorg of ondersteuning inkopen. U bepaalt zelf wie uw zorgverlener wordt. U vraagt een persoonsgebonden budget (pgb) aan bij de gemeente, het zorgkantoor, of de zorgverzekeraar. De gemeente beoordeelt of een pgb bij u past. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uit.

Waar aanvragen?

Heeft u begeleiding thuis nodig rondom Zelfstandig wonen, Wonen met begeleiding, Dagbesteding, of zorg/ondersteuning voor uw kind? Dit kunt u aanvragen bij het Sociaal team Aa en Hunze.

Heeft u zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dit kunt u regelen via uw zorgverzekeraar. Dit kan in de vorm van een pgb, zorg in natura, of soms een combinatie daarvan. Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket.

Meerdere pgb's tegelijk

Het kan zijn dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u een pgb van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) én de zorgverzekeraar (Wet Langdurige Zorg).

Hulp bij pgb?

U kunt hulp vragen van een cliëntondersteuner die met u bekijkt of het pgb goed bij u past. Cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij het Sociaal team Aa en Hunze en is gratis.