Voorbeeld het Sociaal team: Waar is het formulier gebleven?

Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van Yvar, medewerker Sociaal team Aa en Hunze

Waar is het formulier gebleven?Yvar

"Als medewerker sociaal team kom ik veel bij mensen thuis. Zo ook op deze dinsdagmorgen. Ik heb een afspraak met een ouder echtpaar. Ze hebben het goed samen, maar eigenlijk gaat het thuis wonen niet langer meer zo. Ze hebben geen kinderen."

Woonzorgflat

"Ze vragen om hulp in huis, misschien zijn er aanpassingen mogelijk zodat ze zich thuis beter kunnen redden? We drinken een kop koffie, ik krijg netjes geserveerd van mevrouw in kop en schotel. Al snel komt het gesprek op de woonzorgflat verderop in het dorp. Ja, daar wonen ook bekenden. Daar willen ze ook wel graag heen.

Samen invullen

"Ze hebben al een formulier ingevuld dat meneer heeft ingeleverd bij de woningcorporatie, maar er niets meer van gehoord. 'Zal wel niks worden'. Ik bel ter plekke. Nee, het was niet aangekomen. Ik zeg het echtpaar dat we het in orde gaan maken en maak een nieuwe afspraak. Een week later ben ik terug. Met formulier. We vullen het samen in, drinken nog een kop koffie en ik  bezorg het zodat het op de juiste plaats terecht komt."