Voorbeeld het Sociaal team: Het moet anders, maar hoe?

Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van Thessa, medewerker Sociaal team Aa en Hunze.

‘Wij willen onze ruzies stoppen’ thessa

“Een jong stel meldt zich bij het Sociaal team op aandringen van hun buurvrouw. Ze hebben vaak ruzie met elkaar. Ik ga in gesprek. Naast een licht verstandelijke beperking bij beide, merk ik dat ze ook last hebben van psychische klachten als gevolg van problemen in hun jeugd. Er zijn geen kinderen.

Het moet anders, maar hoe?

Ze willen graag verder samen, maar zo gaat het niet langer. Ze begrijpen elkaar vaak niet, wat leidt tot ruzie en zelfs geweld in huis. Het moet anders, maar hoe? Ik vraag of ze elkaars beperkingen kennen. Ja, daar weten ze van, maar niet precies hoe daarmee om te gaan. Dat willen ze graag leren. Ik benader GGZ voor een therapie. Daarin leren ze elkaar beter begrijpen.

Vertrouwd

Ook als de therapie stopt, blijf ik ze opzoeken om te bespreken hoe het gaat. Ze vertellen dat ze bang zijn om terug te vallen in hun oude gedrag. Ik regel hiervoor gespecialiseerde hulp, zodat ze nog beter met elkaar om kunnen gaan. Inmiddels ben ik een vertrouwd gezicht voor ze geworden en weten ze mij te vinden, mocht het nodig zijn.”