Meldpunt Zorgmeldingen

Denkt u dat een zorgaanbieder een fout maakt, fraude pleegt of niet de kwaliteit biedt die de organisatie zou moeten bieden? Laat het ons dan weten.

Geld dat voor de zorg bestemd is, moet ook daadwerkelijk aan zorg worden besteed. Ook is het belangrijk dat de ondersteuning die aan inwoners geboden wordt van voldoende kwaliteit is. De gemeente ziet hier op toe.

Denkt u dat een zorgaanbieder een fout maakt, fraude pleegt of niet de kwaliteit biedt die de organisatie zou moeten bieden? Laat het ons dan weten. 

Wat zijn redenen voor een melding?

We noemen enkele voorbeelden:

  • Als er fraude wordt gepleegd of er zijn onrechtmatigheden in het spel. Bijvoorbeeld wanneer er zorg in rekening wordt gebracht die niet worden geleverd of niet overeen komt  met de declaratie. 
  • Als er sprake is van onheuse bejegening van cliënten, het ronselen of dwingen van cliënten. Bijvoorbeeld het dwingen van een cliënt tot het tekenen van een zorgovereenkomst. 
  • Onvoldoende kwaliteit: de zorg of het personeel is slecht of onvoldoende. Bijvoorbeeld wanneer er zorg wordt geleverd door mensen zonder de juiste opleiding of ervaring of er onvoldoende zorg wordt geleverd. 
  • Wanneer de zorgaanbieder niet werkt met een zorgplan, de zelfregie van een cliënt niet waarborgt, niet andere mensen betrekt in de omgeving van de persoon die hulp ontvangt.
  • Ondoelmatig en ongepast gebruik: een declaratie is in overeenstemming met de geleverde ondersteuning/ jeugdhulp maar is niet noodzakelijk of niet effectief. Bijvoorbeeld: Er wordt zorg geboden die niet nodig is of waar niet om is gevraagd. 


Hoe melden?

Er zijn verschillende manier om een melding te doen. U kunt een vertrouwelijke - en als u dat wilt anonieme - melding doen door onderstaande formulier in te vullen. Wilt u niet dat uw naam bekend wordt? Zorg dan dat u geen informatie neerzet zoals ‘mijn broer’, ‘mijn buren’, ‘mijn baas’, etc. Houdt er wel rekening mee dat er (door de aard van sommige anonieme meldingen), niet altijd een onderzoek mogelijk is. Het Meldpunt Zorgmeldingen is een samenwerking tussen verschillende gemeenten. U wordt voor het invullen van het formulier verwezen naar de pagina van de NMD-samenwerking.

Meldpunt zorgfraude