Vertrouwenspersoon jeugdzorg

Inwoners van onze gemeente die te maken krijgen met jeugdhulp, mogen er op rekenen dat zij de juiste hulp krijgen en met respect worden behandeld. Dit geldt voor u als (pleeg) ouder en verzorger, maar ook als jongere/ (pleeg)kind.

Lopen dingen niet naar uw tevredenheid? Er zijn verschillende mogelijkheden om uw situatie kenbaar te maken. De vertrouwenspersoon jeugdzorg kan u daarbij helpen.  De vertrouwenspersoon staat naast u. U kunt bij hem/haar terecht met uw vragen, uw ongenoegens of als u overweegt een klacht in te dienen. Hij/zij luistert naar uw verhaal, informeert u over uw rechten en zoekt met u naar manieren om het probleem op te lossen. Ons  uitgangspunt is dat betrokkenen er samen uitkomen. Mocht dit volgens u niet voldoende zijn, dan kunt  u uw  onvrede kenbaar maken via de formele klachtenprocedure van onze gemeente. Ook in dat geval kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.

Het vertrouwenswerk binnen Aa en Hunze wordt uitgevoerd door het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) en Zorgbelang Drenthe. Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het landelijk telefoonnummer 088 555 1000 of via e-mail: info@akj.nl.

Jeugdigen die in de instellingen wonen en/of behandeld worden, krijgen regelmatig een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Drenthe op bezoek. (www.vertrouwenspersoonjeugdzorgdrenthe.nl)