Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doe je omdat je het leuk of belangrijk vindt. Bijvoorbeeld om je vrije tijd nuttig te besteden, werkervaring op te doen of nieuwe contacten te leggen. Vrijwilligerswerk vind je in alle sectoren van de samenleving zoals in de sport, de zorg, de wijk, het dorpshuis en de kerk. De werkzaamheden variëren enorm …… van het begeleiden van activiteiten, het bieden van een luisterend oor, koken voor een groep dorpsbewoners, het begeleiden van bingo of het verzorgen van PR. Maar ook bijvoorbeeld samen winkelen, fietsen, wandelen, naar de bioscoop of vissen. Sommige mensen besteden 20 uur per week, anderen 1 a 2 uur in de 14 dagen aan vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk kan al op hele kleine schaal. Samen meer mogelijk maken, daar gaat het om.

Wilt u meer informatie of als vrijwilliger aan de slag? Dan kunt u terecht bij het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt.

Openingstijden VIP maandag, dinsdag en woensdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur

Schoolstraat 1 in Gieten

0592-245917 of www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl

Het VIP is onderdeel van Impuls - welzijn.  

Op de website van het VIP is ook informatie te vinden over collectieve vrijwilligersverzekering die de gemeente Aa en Hunze heeft afgesloten.