Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doe je omdat je het leuk of belangrijk vindt. Bijvoorbeeld om je vrije tijd nuttig te besteden, werkervaring op te doen of nieuwe contacten te leggen. Vrijwilligerswerk vind je in alle sectoren van de samenleving zoals in de sport, de zorg, de wijk, het dorpshuis en de kerk. De werkzaamheden variëren enorm …… van het begeleiden van activiteiten, het bieden van een luisterend oor, koken voor een groep dorpsbewoners, het begeleiden van bingo of het verzorgen van PR. Maar ook bijvoorbeeld samen winkelen, fietsen, wandelen, naar de bioscoop of vissen. Sommige mensen besteden 20 uur per week, anderen 1 a 2 uur in de 14 dagen aan vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk kan al op hele kleine schaal. Samen meer mogelijk maken, daar gaat het om.

Aan de slag als vrijwilliger

Wilt u meer informatie of als vrijwilliger aan de slag? Dan kunt u terecht bij het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt.

Adresgegevens:
VIP Aa en Hunze  
Brink 10
9461 AS  Gieten
Openingstijden ma t/m wo 9.00 – 12.00 uur 

U kunt bellen, mailen en/of eventueel een afspraak maken 

Telefoon: 0592 245917
Email: vip@impulsaaenhunze.nl 
Website: https://www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl

Het VIP is onderdeel van Impuls - welzijn.  

Op de website van het VIP is ook informatie te vinden over collectieve vrijwilligersverzekering die de gemeente Aa en Hunze heeft afgesloten.

Vrijwilligersverzekering

Tijdens uw vrijwilligerswerk bent u verzekerd door de gemeente. U doet namelijk belangrijk werk. Gemeente Aa en Hunze heeft een verzekering via Centraal Beheer. De VNG Vrijwilligersverzekering. Mocht er iets gebeuren tijdens uw vrijwilligerswerk dan kunt u aanspraak maken op deze verzekering. Alle informatie vindt u hier.