Mantelzorg

Veel mensen zetten zich dagelijks in voor de zorg van hun ouders, partner, of kind. Dit is vaak voor een langere tijd en erg intensief. Het gaat om zorg aan iemand die professionele thuiszorg kan krijgen. Dankzij de mantelzorger is minder (of zelfs geen) thuiszorg nodig.

Mantelzorgwaardering

De gemeente waardeert alle mantelzorgers door ze te ondersteunen in hun werkzaamheden, zodat ze deze makkelijker kunnen volhouden. Iedereen kan gebruik maken van:

  • Algemene ondersteuning, via:
    • informatieve bijeenkomsten (bijvoorbeeld over het onderwerp ‘Grenzen stellen’, ontmoeten van andere mantelzorger, delen van ervaringen),
    • gezamenlijke uitjes
    • alle activiteiten georganiseerd door Centraal Punt Mantelzorg
  • Individuele hulp

Voor iedereen die behoefte heeft aan extra ondersteuning. kan de gemeente Aa en Hunze mantelzorgers helpen door bijvoorbeeld tijdelijke overname van de zorg te regelen door een vrijwilliger of beroepskracht. 

Dag van de Mantelzorg

Rondom de Dag van de Mantelzorg worden alle mantelzorgers die bij ons bekend zijn, sowieso in het zonnetje gezet als een blijk van waardering voor hun inzet. Jonge mantelzorgers ontvangen een bioscoopbon. Geregistreerde mantelzorgers krijgen het ‘mantelzorgcompliment’, een bedrag van €100,-. Wilt u zich registreren doet u dat dan op www.mantelzorgaaenhunze.com