Mantelzorg

Wie langdurig en meerdere uren per week zorgt voor een partner, ouder, kind, vriend of familielid is mantelzorger.

Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends; het overkomt je en je doet het gewoon. Veel mensen zijn zich er niet bewust van dat ze mantelzorger zijn ,ze combineren werk, sociaal leven en mantelzorg zonder problemen maar wanneer de zorg intensiever wordt is het goed te weten ze ondersteuning kunnen krijgen.

Ondersteuning

  • Registratie mantelzorgers bij Impuls waarbij de mantelzorgers hun behoefte aan ondersteuning kunnen aangeven.
  • Inloop spreekuur mantelzorg in de dorpen, voor informatie en registratie dicht bij de mantelzorgers
  • Respijt zorg via een vrijwilliger/zorg locatie die de zorgtaken van de mantelzorger even overneemt.zodat deze even op adem kan komen.   
  • Trainingen voor mantelzorgers zoals de training Mindfulness, waarbij de mantelzorger leert hoe  in moeilijke en stressvolle omstandigheden toch goed voor zichzelf te kunnen zorgen. 
  • Thema bijeenkomsten over onderwerpen die aansluiten bij de mantelzorg situatie.
  • Lotgenoten contact middag waarbij mantelzorgers 1 keer per 6 weken hun ervaringen kunnen uitwisselen.
  • Ontspanning activiteiten zoals lunchbijeenkomst, festival bezoek, uitstapjes, nieuwjaarreceptie en andere activiteiten voor mantelzorgers  en hun zorgvrager.

Waardering

Mantelzorgers die een inwoner van de gemeente Aa en Hunze verzorgen ontvangen rond 10 november, de dag van de mantelzorg, een mantelzorgwaardering van de gemeente voor hun inzet en de uitvoering van hun mantelzorg taken. Het gaat om een waardering ter waarde van €100, - per zorgvrager. De mantelzorger moet daarvoor geregistreerd staan bij het Centraal Punt Mantelzorg (CPM) van Impuls. Naast de waardering voor de mantelzorger hoopt de gemeente hiermee ook het aantal mantelzorgers beter in beeld te krijgen. Zodat zij ondersteund kunnen worden in hun taken en om overbelasting te voorkomen.