Iets doen voor een ander

Over vrijwilligers, mantelzorgers en de ondersteuning die de gemeente hiervoor kan bieden.

Mantelzorg

Veel mensen zetten zich dagelijks in voor de zorg van hun ouders, partner, of kind. Dit is vaak voor een langere tijd en erg intensief. Het gaat om zorg aan iemand die professionele thuiszorg kan krijgen. Dankzij de mantelzorger is minder (of zelfs geen) thuiszorg nodig.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doe je omdat je het leuk of belangrijk vindt. Bijvoorbeeld om je vrije tijd nuttig te besteden, werkervaring op te doen of nieuwe contacten te leggen. Vrijwilligerswerk vind je in alle sectoren van de samenleving zoals in de sport, de zorg, de wijk, het dorpshuis en de kerk. De werkzaamheden variëren enorm …… van het begeleiden van activiteiten, het bieden van een luisterend oor, koken voor een groep dorpsbewoners, het begeleiden van bingo of het verzorgen van PR. Maar ook bijvoorbeeld samen winkelen, fietsen, wandelen, naar de bioscoop of vissen. Sommige mensen besteden 20 uur per week, anderen 1 a 2 uur in de 14 dagen aan vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk kan al op hele kleine schaal.  Samen meer mogelijk maken, daar gaat het om.