Verruiming minimaregelingen

Vanaf 1 januari 2023 hebben we de inkomensnorm voor onze minimaregelingen naar 130% van het bijstandsniveau verhoogd. Daardoor kunnen meer inwoners gebruikmaken van de minimaregelingen

In 2022 zijn op meerdere gebieden de prijzen behoorlijk gestegen. Denk aan sterk gestegen energierekening, brandstofprijzen en de dagelijkse boodschappen zijn flink duurder geworden. Meer inwoners hebben het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen en dreigen in de financiële problemen te komen. Het Rijk heeft middels verschillende acties geprobeerd deze problemen te verlichten. Denk daarbij aan het energieplafond, de energietoeslag en de tegemoetkoming van € 190,- in de maanden november en december 2022. In de begrotingsvergadering rondom de begroting 2023 is een amendement aangenomen ter ondersteuning van onze inwoners. In het amendement is het college gevraagd de bestaande minimaregelingen beschikbaar te maken voor inwoners die een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau hebben en een noodfonds in te richten voor inwoners die ondanks alle maatregelen rondom de energierekening, toch nog in de problemen dreigen te komen.

130% norm voor minimaregelingen

Voor de volgende gemeentelijke regelingen geldt sinds 1 januari de inkomensnorm van 130% van het bijstandsniveau:
•    Collectieve ziektekostenverzekering
•    Meedoenpremie schoolgaande kinderen
•    PC project
•    Individuele inkomenstoeslag
•    Jeugdfonds Sport en Cultuur
•    Bijzondere bijstand