Adviesraad Sociaal Domein

Hier vindt u informatie over de Adviesraad Sociaal Domein. Denk hierbij aan verslagen, adviezen, vergaderdata en de structuur van de raad.

Logo Adviesraad Sociaal Domein
Binnen het sociaal domein draait het om de mens en de wijze waarop deze in staat is om deel te nemen aan de samenleving onder het motto “iedereen moet mee kunnen doen”.

De Adviesraad Sociaal Domein is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij gemeentelijke beleid op het sociaal domein. Met name de beleidsterreinen zorg, welzijn, jeugd, werk en inkomen. De Adviesraad adviseert vanuit het perspectief van het algemeen maatschappelijk belang. De adviesraad Sociaal Domein is vanaf 2018 de opvolger van de WMO-raad. Bekijk de Verordening Adviesraad Sociaal Domein (pdf, 28 kB) voor meer informatie.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit inwoners van de gemeente Aa en Hunze die affiniteit hebben met het sociaal domein en werken vanuit de gedachte dat de mens centraal dient te staan binnen de wet- en regelgeving. Naast de 12 leden heeft de Raad een onafhankelijke Voorzitter en Secretaris. De adviesraad Sociaal Domein is geen klachtencommissie. De leden hebben elk hun eigen expertise en interessegebied, zijn positief kritisch ingesteld, signaleren eventuele problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze ervaringsdeskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert maandelijks, de vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata vindt u op deze pagina, u bent van harte welkom als toehoorder.

Vacature

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een vacature. Interesse? Bekijk de functie hier.

Spreekrecht

U heeft u als inwoner van de gemeente Aa en Hunze de mogelijkheid om in te spreken. De adviesraad vindt namelijk dat iedere inwoner van de gemeente iets moet kunnen zeggen over zaken die belangrijk voor hem/haar zijn en waarvan hij/zij vindt dat de Adviesraad dit moet weten. Als u wilt inspreken zijn er wel een aantal spelregels.

Geplande vergaderdata in 2023 Adviesraad Sociaal Domein

27 maart 2023 om 10.00 uur in Gieten, gemeentehuis
24 april 2023 om 19.30 uur op locatie, locatie nog niet bekend
30 mei 2023 om 10.00 uur in Gieten, gemeentehuis
26 juni 2023 om 10.00 uur in Gieten, gemeentehuis
31 juli 2023 reservedatum indien nodig
25 september 2023 om 10.00 uur in Gieten, gemeentehuis
30 oktober 2023 om 19.30 uur op locatie, locatie nog niet bekend
27 november 2023 om 10.00 uur in Gieten, gemeentehuis
18 december 2023 om 10.00 uur in Gieten, gemeentehuis

Adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein

Structuur van de Adviesraad

Daarnaast krijgt de Adviesraad Sociaal Domein vanuit de gemeente secretariële ondersteuning:

Leden van de adviesraad:

Meer informatie

Wilt u meer informatie en/of bent u op zoek naar actualiteiten? Abonneer u dan gratis op één van de nieuwsbrieven van o.a.:

Volg de adviesraad

Wil je meer weten over wat de Adviesraad Sociaal Domein allemaal doet? Volg hen dan op Facebook.