Vacature Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze

Bent u een teamspeler en betrokken bij de samenleving van de gemeente Aa en Hunze, met hart voor de burgers die een steuntje in de rug nodig hebben betreffende het sociaal domein? Dan zoeken wij u!

logo

Oproep voor een betrokken inwoner!

Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze zoekt nieuw lid

Woont u in de gemeente Aa en Hunze, bent u een teamspeler en betrokken bij de samenleving van de gemeente Aa en Hunze? Heeft u hart voor de inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben in de keuzes die de gemeente maakt met betrekking tot het sociaal domein? Meldt u zich dan aan als mogelijk nieuw lid van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Aa en Hunze!

We zoeken iemand die in de samenleving staat en signalen oppakt. Iemand die gedreven en bereid is om samen met andere leden van de ASD mee te denken over het beleid binnen het Sociaal Domein in de gemeente Aa en Hunze. 

Takenpakket van de ASD

•    fungeert als centraal aanspreekpunt voor het college van Burgemeester en Wethouders, voor de vorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid ten aanzien van het Sociaal Domein (de terreinen Jeugd-, WMO- en Participatiewet).  
•    volgt relevante ontwikkelingen in het Sociaal Domein, signaleert knelpunten en adviseert het college (gevraagd en ongevraagd). 
•    De ASD is een adviesorgaan en heeft geen hiërarchische positie ten opzichte van belangenorganisaties of cliëntenraden. 
•    De ASD behartigt geen individuele belangen. 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Het leveren van een bijdrage aan besluitvorming en processen binnen (één van) de drie terreinen (Jeugd-, WMO- en de Participatiewet). Een lid neemt hierbij een proactieve houding aan. Van de leden van de ASD wordt verwacht dat ze vertrouwelijke informatie zorgvuldig behandelen. 

Tijdsbesteding

Het aantal uren wordt geraamd op circa vier uur per week. 
Er zijn jaarlijks minimaal 10 bijeenkomsten voor de gehele ASD. Daarnaast kunnen er afspraken zijn binnen een werkgroep. Een lid van de ASD meldt zich hier vrijwillig voor aan. Leden worden aangesteld voor een periode van vier jaar met een éénmalige verlenging van vier jaar. 

Werkervaring en opleiding

De leden hoeven niet te beschikken over werkervaring binnen een adviesraad.
Alle inwoners van de gemeente Aa en Hunze kunnen lid worden. Kennis van en affiniteit met minimaal één van de drie terreinen van het Sociaal Domein (WMO-, Jeugd-, Participatiewet) is wel een vereiste. Daarnaast zijn maatschappelijke betrokkenheid, tijd en energie, belangrijker dan ervaring met beleidsprocessen. De ASD Aa en Hunze streeft ernaar om in zijn samenstelling een goede afspiegeling te zijn van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. 

Wat krijgt u er voor terug?

•    Het leveren van een maatschappelijke bijdrage
•    Kennis en ervaring
•    Scholing en cursusaanbod
•    Vergroting van uw netwerk
•    Inspirerende contacten
•    Plezier en voldoening
•    Een vacatievergoeding

Informatie

Wilt u meer weten over de inhoud van de functie, of heeft u andere vragen? Dan kun u contact opnemen met de voorzitter van de ASD of met de leden van de sollicitatiecommissie: 
•    Voorzitter, dhr. M. Krijnsen, 0592-231262 of 06-51520079
•    Mw. H. v.d. Maas, 0592-262758 of 06-55893391
•    Mw. M. Oosting, 0592-750147 of 06-33724185
Meer informatie over de ASD vindt u op de website: www.aaenhunze.nl/adviesraad   

Reageren

U kunt reageren tot 31 januari 2021 door uw motivatie te mailen naar:
adviesraad@aaenhunze.nl