Secretaris Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze (ASD) geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in het Sociaal Domein. Daarom is het van belang dat deze raad gevormd wordt door een groep mensen die komt uit een brede vertegenwoordiging van inwoners van de gemeente Aa en Hunze. De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn circa eens per maand op een maandagochtend, soms op een avond in een van de kernen van de gemeente Aa en Hunze. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij deelnemen aan werkgroepen die zich specifiek op één of meerdere thema’s van het Sociaal Domein richten.
Voor de leden van de Adviesraad Sociaal Domein bestaat een onkostenvergoeding.

De adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze is per 1 januari 2020 op zoek naar: 

Een secretaris, die inwoner is van de gemeente Aa en Hunze en voldoet aan het onderstaande profiel. 

Profielschets secretaris Adviesraad Sociaal Domein  

Taken: 

 • Actief participeren als lid van de ASD en het Dagelijks Bestuur (DB);
 • Opstellen (in overleg met de voorzitter en de leden van het DB en de ambtelijk secretaris) van de agenda voor maandelijkse vergadering van de ASD; 
 • Verzorgen van het in- en uitgaande briefverkeer; 
 • Regelen e-mailverkeer (leden dienen actueel te geïnformeerd zijn);
 • Coördineren van informatie uit het Sociaal Domein e.a. in overleg met de ambtelijk secretaris;
 • Opstellen en versturen van de gevraagde en ongevraagde adviezen; 
 • Archivering (digitaal en fysiek); 
 • Opstellen jaarplan en eventueel een jaarverslag; 
 • Contact onderhouden met de gemeente Aa en Hunze: afdeling samenleving en betrokken wethouder(s);
 • Introductie nieuwe leden middels verstrekken achtergrondinformatie etc. 

Van de secretaris wordt gevraagd dat hij/zij: 

 • Maatschappelijk betrokken is; 
 • Inzicht heeft in de lokale politieke verhoudingen; 
 • Kennis heeft van het sociaal domein en de doelgroepen die daarin vertegenwoordigd zijn;
 • Analytisch kan denken, de materie weet te verhelderen en complexe zaken terug kan brengen tot de essentie;
 • De regels van spelling en grammatica in schriftelijke correspondentie tot in de puntjes beheerst;
 • Beleidsmatig kan adviseren en formuleren (detailinformatie vertalen naar algemene adviezen);
 • In staat is verschillende en soms tegenstrijdige geluiden kan samenvoegen tot een eenduidig advies; 
 • Communicatief vaardig is; 
 • Evenwichtig, doortastend en flexibel ingesteld is;
 • Vaardig is in gebruik van digitale communicatietechnieken;  
 • Geen wethouder, raadslid, commissielid of ambtenaar is van de gemeente Aa en Hunze; 
 • Verricht niet beroepsmatig diensten voor deze gemeente, en is niet in dienst bij een zorgaanbieder en bekleedt ook anderszins geen functie van waaruit zij/hij een belang (kan) hebben bij de advisering van de adviesraad.