Gezocht: voorzitter en secretaris voor Adviesraad Sociaal Domein

Vanaf 1 januari 2020 zoekt de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze een voorzitter en een secretaris. Heeft u interesse? Lees dan verder!

Bent u geinteresseerd en gemotiveerd om mee te denken en te adviseren over:

  • De ondersteuning van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze die hulp nodig hebben, bijv. in de vorm van hulpmiddelen of maatschappelijke ondersteuning.
  • Het beleid van de gemeente ten aanzien van werk en inkomen.
  • De ontwikkelingen betreffende de uitvoering van de jeugdwet.

Dan is solliciteren naar een van bovenstaande functies een goed idee!

De Adviesraad Sociaal Domein geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over beleid, ontwikkelingen en zaken die zich voordoen in het sociaal domein.

Vacatures

De huidige voorzitter en secretaris verlaten de Adviesraad aan het einde van dit jaar vanwege beëindiging van de zittingsperiode. Daardoor ontstaan per 1 januari 2020 2 vacatures:

Solliciteren

Wilt u reageren op een van deze vacatures? Dan kunt u zich tot 1 november 2019 aanmelden door een brief met motivatie te sturen naar de secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein, de heer Jan Bos, Postbus 93, 9460 AB Gieten of via e-mail jan.bos50@ziggo.nl